BASES DEL CONCURS

1. ORGANITZADOR I OBJECTE DEL CONCURS.
L’Associació de Comerciants del Centre Històric d’Andorra la Vella durà a terme un concurs dirigit a tots els consumidors potencials denominat “El meu racó”, amb la finalitat de fomentar la participació i la interacció en el perfil d’Instagram de l’Associació de Comerciants del Centre Històric d’Andorra la Vella per part dels consumidors.

 

2. ÀMBIT TERRITORIAL I D’APLICACIÓ DE LA PROMOCIÓ.
El CONCURS es durà a terme dins del Principat d’Andorra.

 

3. ÀMBIT TEMPORAL.
El període de participació en el CONCURS començarà el 21 d’agost i finalitzarà el 3 de setembre de 2017, tots dos dies inclosos.

 

4. CARÀCTER GRATUÏT DEL CONCURS.
El CONCURS es durà a terme sota la modalitat de “CONCURS gratuït”, és a dir, la participació en aquest CONCURS no implicarà cap despesa per al participant.

 

5. COMUNICACIÓ DEL CONCURS.
El present concurs es comunicarà durant el període en el qual es trobi actiu a través de la pàgina de Facebook, Twitter i Instagram .

 

6. PERSONES LEGITIMADES I MECÀNICA DEL CONCURS.
Per concursar, els participants han de fer-se una foto a qualsevol dels carrers o davant de algun monument o establiment del Centre Històric i penjar-la a Instagram amb el hashtag #elmeuraco17. No se consideraran participacions vàlides les fotos que no siguin a la xarxa i que l’usuari no tingui un perfil públic. Les fotos vulgars o de mal gust seran eliminades. De totes les fotos penjades a la plataforma, la que tingui més “likes” guanyarà un dinar o sopar per dues persones a la Pizzeria La Cantina. Cada usuari pot participar només amb una foto. L’Associació de Comerciants del Centre Històric d’Andorra la Vella es reserva el dret a desqualificar imatges per motius de decor i bona educació.
El guanyador/a serà l’autor/a de la foto amb més vots del públic. En cas d’empat l’organització decidirà qui és el guanyador d’entre les fotos que tinguin més vots.

 

7. PREMI
L’usuari guanyador rebrà com a premi un sopar o dinar per dues persones a la Pizzeria La Cantina.

 

8. COMUNICACIÓ DELS GUANYADORS
Una vegada finalitzat el concurs, s’informarà al guanyador mitjançant un post a Facebook. En la setmana del 3 de setembre de 2017 es contactarà amb els guanyadors a través d’un missatge privat al perfil d’Instagram de l’usuari de la foto. Si transcorreguts 10 dies, des de la finalització del concurs, no s’aconsegueix contactar amb el guanyador, s’assignarà el premi al següent finalista.

 

9. CESSIÓ DE DRETS
Els participants en el CONCURS cedeixen a l’Associació de Comerciants del Centre Històric d’Andorra la Vella tots els drets de propietat intel·lectual o industrial, existents o que puguin derivar-se, amb motiu de la seva participació en aquest concurs. L’Associació de Comerciants del Centre Històric d’Andorra la Vella podrà utilitzar lliurement aquestes publicacions a les seves pàgines web, així com en altres publicacions, tant online com a offline.

 

10. RESERVES I LIMITACIONS
L’Associació de Comerciants del Centre Històric d’Andorra la Vella es reserva la possibilitat de rebutjar el registre d’aquells participants dels quals les dades no estiguin completes o les seves participacions no compleixin els requisits per poder entrar en el concurs. L’Associació de Comerciants del Centre Històric d’Andorra la Vella es reserva el dret a efectuar canvis que redundin en la bona fi del CONCURS, quan concorri causa justa o motius de força major que impedeixin portar-ho a terme en la forma descrita en aquestes bases.

 

11. ACCEPTACIÓ
La participació en el CONCURS implica, per si mateixa, l’acceptació de les presents bases. La falta d’aquesta acceptació per part del participant comportarà l’exclusió de la seva participació en el CONCURS.

 

12. TRACTAMENT DE DADES PERSONALS
En compliment del que es disposa la Llei 15/2003, de Protecció de Dades Personals, segons la normativa vigent de data del 18 de desembre, l’informem que les dades personals que ens faciliti quedaran incorporades de forma confidencial en un fitxer de dades de caràcter personal. Les dades podran ser utilitzades per gestionar el concurs i formar part de la nova base de dades de l’Associació de Comerciants del Centre Històric d’Andorra la Vella. Aquestes dades es mantindran en la més estricta privadesa d’acord amb la legislació vigent. Els participants en aquesta promoció i els usuaris registrats podran exercir, en relació amb les seves dades personals, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i revocació del consentiment per a la cessió dels mateixos, en els termes referits en la Llei 15/2003, de la Llei de Protecció de Dades Personals del 18 de desembre i altres normes que la desenvolupen.

Pin It on Pinterest