L’Associació

OBJECTIUS

1. Preveure incentius o desgravacions per estimular la instal·lació o millora dels establiments comercials i turístics de la zona.

2. Incrementar el nombre de visitants/clients de la zona.

3. Fomentar la convivència i la cohesió social entre comerciants i veïns.

4. Transformar el barri en un centre comercial a cel obert, modern i competitiu.

5. Oferir un conjunt de serveis als clients i comerciants, que aportin valor afegit a la realització de l’activitat comercial.

———————————

Descarrega aquí els estatuts.